Agnieszka Zaborowska

tel. 794 000 931agnieszka@ducinaltum.wroclaw.pl

Życiorys zawodowy

Jestem psychologiem. Podczas studiów magisterskich ukończyłam 2 moduły specjalizacyjne: interwencja kryzysowa, kliniczna psychologia zdrowia. Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Moja praca zawodowa biegnie dwoma ścieżkami (psychologiczną i trenerską), które splatają się ze sobą i uzupełniają. W ścieżce psychologicznej – od początku najbliżej mi było do psychologii klinicznej – jako koterapeuta na turnusie terapii grupowej młodych dorosłych uczyłam się pod okiem superwizora PTP, jako uczestnik sesji terapeutyczno-szkoleniowych poznawałam Racjonalną Terapię Zachowania i Program Simontona (to poznawczo-behawioralny program psychoterapii skierowany do osób z chorobą nowotworową). Jako psycholog od 2010 roku udzielam wsparcia psychologicznego osobom chorym somatycznie i ich bliskim. Dbam o standardy, superwizuję moją pracę i stale podnoszę kwalifikacje.

W ścieżce trenerskiej – praktycznie doświadczenie pracy z grupą zdobywałam już na początku studiów, prowadząc szkolenia dla dorosłych (przeszkoliłam ok. 1500 ludzi podczas ok. 2000 godzin szkoleniowych) i jeżdżąc na kolonie z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (kilkanaście turnusów w latach 2001-2010). Przeprowadziłam 150 h warsztatów profilaktycznych dla małopolskiego Centrum Profilaktyki. Wiedzę o grupie uzupełniałam ucząc się od profesjonalistów: ukończyłam roczne Studium Pedagogiczne UJ i roczną Szkołę Trenerów BAZA, której prowadzącym był superwizor i rekomendowany trener PTP. Przez kilka lat brałam udział jako psycholog-trener w projektach z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia: program profilaktyczny raka szyjki macicy i raka piersi (2009-2010), program profilaktyczny HIV/AIDS (2008-2010), program wsparcia dla osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin (2008). Pracowałam z dorosłymi niepełnosprawnymi: jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w projekcie aktywizacji osób niepełnosprawnych na stanowisku specjalisty ds.szkoleń. Od 2010 roku pracuję z chorymi somatycznie jako psycholog hospicyjny. Prowadzę terapię osób dorosłych, pracuję pod superwizją.

Jestem terapeutą integratywnym, pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej (doświadczeniowej), wykorzystuję także elementy pracy innych szkół terapeutycznych. Moje kwalifikacje są potwierdzone przez uzyskane dyplomy i zaświadczenia.