Polityka prywatności - Konferencja "Psychoterapia i focusing"

Dane osobowe Klienta są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Administratorem  danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Psychologiczny Duc in altum Barbara Krasiczyńska (zwany dalej Gabinet) z siedzibą we Wrocławiu przy  ul. Św. Józefa 1/3 , 50-329 Wrocław, NIP: 8831600445, REGON: 021721909 

Administrator udostępnia dane osobowe potrzebne do rozliczeń płatności i związanych działań z księgowością wydarzenia Fundacji Śląska Samarytanka (zwanej dalej Fundacją) z siedzibą we Wrocławiu przy  ul. Św. Józefa 1/3 , 50-329 Wrocław, NIP: 8982274535, REGON: 3521410140, KRS: 0000957171.

Z Administratorem można się kontaktować się za pomocą adresu e-mail: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Barbara Krasiczyńska, z którą można kontaktować za pomocą ww adresu e-mail.

Przetwarzane dane osobowe dotyczą osób fizycznych (klientów) zapisujących się na Konferencję "Psychoterapia i focusing" poprzez platformę zapisową na stronie zapisy.ducinaltum.wroclaw.pl

Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Organizatorowi ani Platformie. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Tpay.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet polegają na przedstawieniu oferty Konferencji, przeprowadzeniu rekrutacji, zapisów i rozliczenia Konferencji.

Osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.zapisy.ducinaltum.wroclaw.pl lub korzystająca z usług świadczonych poprzez stronę drogą elektroniczną, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podaje.

Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z niezbędnego minimum związanego  z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

  • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika,
  • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www,
  • analizowania statystyki odwiedzin strony www, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu z którego nastąpiło połączenie),
  • działań podejmowanych przez nas na Twoją rzecz.

 

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej zdefiniowanych celów:

  • w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies, które pozwalają nam na wyłączne zapamiętywanie sesji użytkownika oraz treści przesyłanej wiadomości poprzez Platformę zapisową w przypadku wystąpienia błędu na stronie, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu  identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.
  • w celu umożliwienia Tobie nawiązania z Nami kontaktu (poprzez formularz kontaktowy, e-mail) oraz udzielenie Tobie rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości. Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy), a przede wszystkim minimalny w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, rozumianym jako przedstawienie Tobie naszej oferty, rozpatrzenie reklamacji/uwag, w przypadku złożenia,udzielenia pomocy technicznej, przeprowadzenia rekrutacji.

Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:

Imienia i Nazwiska;

Adresu e-mail;

Danych firmy (w przypadku pobierania faktury na firmę);

numeru NIP;

Treści wiadomości;

Zarządzania stroną www, w zakresie:

Adresu IP;

Załącznik.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Gabinetu, za wyjątkiem Fundacji Śląska Samarytanka, która jest partnerem.

 

CZAS PRZETWARZANIA

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów);

w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę www).

 

TWOJE PRAWA

W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl  

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii można kierować mailowo na adres: platforma@ducinaltum.wroclaw.pl.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.