Akademia Umiejętności Wychowawczych - kurs dla wychowawców, nauczycieli, pracowników świetlic, domów dziecka i.t.p.

Praca z dziećmi i z młodzieżą stanowi w dzisiejszych czasach szczególne wyzwanie. Wiele trudnych sytuacji wychowawczych konfrontuje nas z naszą bezradnością, niemocą, lękiem. Wymogi przepisów, oczekiwania przełożonych i niedobór możliwości w oddziaływaniu na młodego człowieka może być potężnym źródłem stresu. Zmiany mentalne i kulturowe w świecie, kultura social mediów, nachalna laicyzacja i liberalizacja oraz naturalny bunt nastolatków to czynniki potęgujące trudności wychowawcze.

Dlatego wychodzimy z propozycją kursu doskonalącego, opartego głównie na zajęciach praktycznych, mającego na celu poszerzenie repertuaru narzędzi pracy z dziećmi i młodzieżą w dzisiejszych czasach. Koncentrujemy się na praktycznej stronie pracy z wychowankiem. Uwzględniamy chrześcijańską antropologię i model wychowania. Godziny kursu mogą być w przyszłości zaliczone do studiów podyplomowych z socjoterapii (przygotowujemy taką propozycję), gdyż są praktycznym przygotowaniem do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Celem kursu jest wspieranie wychowawców w rozwoju umiejętności wychowawczych, profilaktycznych i psychokorekcyjnych w zakresie pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.

Kurs daje możliwość rozwoju w zakresie:

  • świadomości własnego potencjału, w tym filozofii pracy i systemu wartości, charyzmatu osobistego i specyficznego dla danej wspólnoty/Zgromadzenia
  • umiejętności wychowawczych w sytuacjach trudnych,
  • pogłębienia wiedzy i umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej,
  • umiejętności mediacyjnych, rozwiązywania konfliktów,
  • pracy z rodzicami, opiekunami, rodziną
  • wspierania rozwoju kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży,
  • wspierania poczucia sprawczości i przeciwdziałania wypaleniu,
  • wspierania umiejętności współpracy.

Uważamy, że głównym narzędziem pracy wychowawcy jest jego osoba, dlatego kładziemy nacisk na rozwój osobisty wychowawców. W trakcie trwania i po ukończeniu kursu będzie możliwa superwizja (nie wchodzi w zakres kursu).

Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, duszpasterzy, wychowawców, wolontariuszy  i wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jest również propozycją zwiększenia kompetencji inter- i intrapersonalnych dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom.

Organizacja Kursu

Kurs składa się z 11 sesji, odbywających się w odstępach miesięcznych.

Pierwsze zajęcia 40-godzinne trwają 5 dni.

Zajęcia warsztatowe zajmują weekend (piątek - niedziela) i trwają 16 godzin.

Zgłaszając się do programu, każdy decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach i zobowiązuje się do uiszczenia płatności za wszystkie zajęcia (nawet jeśli był nieobecny).

Miejsce: Gabinet Duc in altum, Wrocław (treningi interpersonalny jest na wyjeździe). Nie zapewniamy noclegów (poza zjazdami na wyjeździe), ale możemy służyć dobrą radą gdzie można nocować w okolicy.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w stałej grupie przez praktyków, socjoterapeutów, licencjonowanych trenerów  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerów w procesie certyfikacji.

Opiekunem kursu jest Grzegorz Dzwonkowski: pedagog, mediator, trener, socjoterapeuta, wieloletni wychowawca i dyrektor w zakładzie poprawczym. Od lat wspiera wiele ośrodków wychowawczych, w tym prowadzonych przez Zgromadzenia zakonne. Od ponad 30 lat w służbie porządkowej Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Szczęśliwy mąż i ojciec trzech córek.

Koszt uczestnictwa w 200 godzinach zajęć przy zgłoszeniu do końca lipca wynosi 4500 zł. Jest to cena promocyjna, o połowę niższa niż na rynku za tego typu zajęcia. Zgłoszenie w późniejszym terminie podnosi koszt do 5000 zł. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, wyżywienia i dojazdu.

Płatność może być dokonywana w ratach.

Przy zgłoszeniu prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie 300 zł. Tytułem: AUW

Wpłaty: Wrocławski Ośrodek Mediacji i Edukacji

konto: 76 1020 5226 0000 6602 0471 3683

(proszę nie robić wpłat na konto gabinetu Duc in altum)

Zgłoszenia: formularz Google: https://forms.gle/Tm7B9X3DR4vjYD989 lub wpisując się na stronie https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/terminy-warsztatow-i-zgloszenia

Kontakt w sprawach kursu: gdzwonkowski@wp.pl, tel. 881-557-555

 

Harmonogram i tematy zjazdów

Zjazd Data Temat
1. 11-15.10.2023 Trening interpersonalny
2. 17-19.11.2023 Warsztat: "Moje osobiste wyposażenie, czyli o zasobach wychowawcy"
3. 1-3.12.2023 Warsztat umiejętności wychowawczych
4. 12-14.01.2024 Warsztat: "Trudności wychowawcze"
5. 9-11.02.2024

Warsztat pracy z grupą dziecięcą i z grupą młodzieżową

6. 8-10.03.2024 Warsztat pracy z rodziną
7. 12-14.04.2024 Trening asertywności cz. 1
8. 10-12.05.2024 Trening asertywności cz. 2
9. 7-9.06.2024 Warsztat kreatywności
10. 20-22.09.2024 Warsztat przeciwdziałania wypaleniu
11. 11-13.10.2024 Warsztat zadaniowy. Zakończenie kursu.