s. Władysława Barbara Krasiczyńska

 

Nazywam się Barbara Krasiczyńska. Od trzydziestu lat jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Św. Józefa. W związku z tym mam też imię zakonne - s. Władysława. Żyję i pracuję w Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia. Jako józefitka prowadzę od 2011r. gabinet psychologiczny Duc in altum.

Staram się łączyć chrześcijańską wizję człowieka z profesjonalnym przygotowaniem do pracy rozwojowej i pomocowej. Pracuję w szeroko pojętym nurcie humanistycznym, jestem psychoterapeutką doświadczeniową. Ważna dla mnie jest relacja z Klientem oparta na szacunku, życzliwości i empatii.

Życiorys zawodowy

W 1998 roku ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2010 roku obroniłam doktorat z zakresu psychologii klinicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Jestem trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych i trenerem treningu interpersonalnego. Posiadam rekomendację I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Jestem absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra w Warszawie, rekomendowanej przez PTP.

Brałam udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobowości. Wciąż się szkolę i podnoszę swoje kwalifikacje. W 2021 r. rozpoczęłam szkolenie w zakresie terapii uzależnień. 

Prowadziłam zajęcia dydaktyczne na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Papieskim Wydziale Teologicznym (PWT) we Wrocławiu: z Psychoterapii oraz z Teologii Życia Konsekrowanego.

Po rocznym kursie kwalifikacyjnym z zakresu Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Ośrodku Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" PTP ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii w DSWE we Wrocławiu.

Zanim podjęłam pracę w Gabinecie Duc in altum przez wiele lat związana byłam z oświatą i wychowaniem. Pracowałam jako psycholog niemal na każdym etapie szkolnictwa (od klas początkowych szkoły podstawowej po szkoły średnie). Przez kilka lat prowadziłam wykłady z psychologii dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, sekcja w Świdnicy.

Byłam wychowawczynią i psychologiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy - Zdroju. Na polecenie Przełożonych założyłam Świetlicę Socjoterapeutyczną w Bolkowie, gdzie przez cztery lata byłam dyrektorem. W tym czasie organizowałam młodzieżowe grupy wolontariatu, szkoliłam liderów, prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, opracowywałam programy profilaktyczne, współpracując m. in. z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Pracowałam też jako psycholog w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym przy Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie. 

Byłam katechetką w I LO we Wrocławiu, w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach Wrocławskich oraz w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Jestem  współautorką programu nauczania dla technikum ekonomicznego "Zarządzanie organizacją pozarządową". Przez kilka lat byłam nauczycielem tego przedmiotu.

Jestem nauczycielem mianowanym.

Równolegle pracowałam też jako trener, prowadząc zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne i rozwojowe dla rad pedagogicznych, pracowników świetlic, OHP. 

Od 2002 roku regularnie prowadzę  warsztaty psychologiczne w moim Zgromadzeniu oraz w różnych Zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich, a także dla instytucji oświatowych i ośrodków formacyjnych. Współpracowałam z formatorami przez wiele lat w zakresie diagnozy psychologicznej osób formowanych. Prowadzę wykłady, szkolenia, grupy superwizyjne dla przełożonych i formatorek.

Superwizja

Regularna superwizja jest niezbędnym wymogiem dbałości terapeuty o swoich klientów oraz o samego siebie. Polega ona na konsultowaniu własnej pracy z innymi doświadczonymi psychoterapeutami. Pozwala to na bardziej efektywną i bezpieczną pracę. Od 2002 roku podlegam profesjonalnej superwizji pod kierunkiem superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Etyka zawodowa

Każdy terapeuta, trener i psycholog pracujący w obszarze pomocy i poradnictwa psychologicznego jest zobowiązany do przestrzegania przyjętych w tym zakresie standardów etycznych. W mojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i  kodeksem etycznym psychoterapeuty.

Warsztaty i sesje

Data Miejsce Temat Zapisy
07.11.2021 - 11.09.2022
Wrocław
Wrocław Program formacji Ludzkiej dla Sióstr "Ku dojrzałości osobowej" 2021/22 otwarte - zapisz się »
19-21.11.2021
Wrocław
Wrocław Warsztat o radach ewangelicznych dla Sióstr i kobiet konsekrowanych otwarte - zapisz się »
29.01.2022 - 18.09.2022
Wrocław
Wrocław Psychoterapia grupowa otwarte - zapisz się »
30.01.2022 - 04.02.2022
Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie" otwarte - zapisz się »