s. Władysława Barbara Krasiczyńska

 

Nazywam się Barbara Krasiczyńska. Od ponad trzydziestu lat jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Św. Józefa. W związku z tym mam też imię zakonne - s. Władysława. Żyję i pracuję w Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia. Jako józefitka prowadzę od 2011r. Gabinet Psychologiczny Duc in altum.

Łączę chrześcijańską wizję człowieka z profesjonalnym przygotowaniem do pracy rozwojowej i pomocowej. Pracuję w szeroko pojętym nurcie humanistycznym, jestem psychoterapeutką doświadczeniową. Ważna dla mnie jest relacja z Klientem oparta na szacunku, życzliwości i empatii. Wierzę w potencjał każdego człowieka.

Życiorys zawodowy

W 1998 roku ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2010 roku obroniłam doktorat z zakresu psychologii klinicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Jestem trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych i trenerem treningu interpersonalnego. Posiadam rekomendację I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Jestem absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra w Warszawie, rekomendowanej przez PTP.

Brałam udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobowości. Wciąż się szkolę i podnoszę swoje kwalifikacje.

Prowadziłam zajęcia dydaktyczne na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Papieskim Wydziale Teologicznym (PWT) we Wrocławiu: z Psychoterapii oraz z Teologii Życia Konsekrowanego.

Po rocznym kursie kwalifikacyjnym z zakresu Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Ośrodku Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" PTP ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii w DSWE we Wrocławiu.

Zanim podjęłam pracę w Gabinecie Duc in altum przez wiele lat związana byłam z oświatą i wychowaniem. Pracowałam jako psycholog niemal na każdym etapie szkolnictwa (od klas początkowych szkoły podstawowej po szkoły średnie). Przez kilka lat prowadziłam wykłady z psychologii dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, sekcja w Świdnicy.

W okresie mojego stażu zawodowego byłam katechetką, wychowawczynią i psychologiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i dyrektorem  Świetlicy Socjoterapeutycznej. Organizowałam młodzieżowe grupy wolontariatu, szkoliłam liderów, prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, opracowywałam programy profilaktyczne, współpracując m. in. z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Pracowałam też jako psycholog w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym przy Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Jestem  współautorką programu nauczania dla technikum ekonomicznego "Zarządzanie organizacją pozarządową". Przez kilka lat byłam nauczycielem tego przedmiotu.

Jestem nauczycielem mianowanym.

Równolegle pracowałam też jako trener, prowadząc zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne i rozwojowe dla rad pedagogicznych, pracowników świetlic, OHP i licznych zgromadzeń zakonnych.

Superwizja

Regularna superwizja jest niezbędnym wymogiem dbałości terapeuty o swoich klientów oraz o samego siebie. Polega ona na konsultowaniu własnej pracy z innymi doświadczonymi psychoterapeutami. Pozwala to na bardziej efektywną i bezpieczną pracę. Od 2002 roku podlegam profesjonalnej superwizji (grupowej oraz indywidualnej) pod kierunkiem superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Etyka zawodowa

Każdy terapeuta, trener i psycholog pracujący w obszarze pomocy i poradnictwa psychologicznego jest zobowiązany do przestrzegania przyjętych w tym zakresie standardów etycznych. W mojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i  kodeksem etycznym psychoterapeuty.

Formularz kontaktowy