Logo

Nasze spojrzenie na człowieka osadzone jest w antropologii chrześcijańskiej i bliskie jest nurtom egzystencjalnym, personalizmowi, fenomenologii i filozofii dialogu.

Logo gabinetu wyraża koncepcję człowieka, który ujmowany jest jako integralna całość. Człowiek jest jednością (czego symbolem jest koło), na którą składają się cztery zasadnicze wymiary:

  • fizyczny (sfera biologiczna, cielesna) - pole brązowe,
  • psychologiczny (życie emocjonalne, psychiczne) – pole zielone,
  • społeczny (relacje społeczne, interakcje z innymi) – pole żółte,
  • duchowy (kontakt z Bogiem, świat wyższych wartości, autotranscendencja) – pole niebieskie.

W centrum logo jest czerwony punkt, który symbolizuje serce człowieka, to, co stanowi wewnętrzne, głębokie Ja. Przestrzenie między wymiarami osoby ludzkiej tworzą krzyż, który nawiązuje do chrześcijańskiej wizji człowieka.