Konsultacje psychologiczne

Są to spotkania mające na celu wstępne określenie charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazanie możliwości jego rozwiązania. Czas trwania konsultacji to ok. 50 minut.