Duchowość

Duchowość jest specyficznie osobowym wymiarem życia. Pełnia rozwoju człowieka zakłada również aspekt duchowy. Rozwijanie życia duchowego jest naglącą potrzebą dzisiejszych czasów. Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa ma swoje "duchowe perły", którymi pragnie dzielić się z innymi. Dlatego wychodzimy z propozycją do wszystkich pragnących przeżywać głębiej wymiar duchowy, wyrażający się w komunii z Bogiem.

Nasza propozycja dotyczy dni skupienia, tematycznych sesji duchowych i  rekolekcji, prowadzonych w dynamice Lectio Divina. Kontakt z żywym Słowem Bożym, a także kontemplowanie Bożych tajemnic zapisanych w ikonach jest drogą duchowego i w pełni zintegrowanego rozwoju osoby ludzkiej.

W naszej Rodzinie Zakonnej od lat istnieją pracownie pisania ikon. Ikonopisanie jest elementem formacji sióstr na każdym etapie życia zakonnego. Nasze doświadczenia doprowadziły nas do rozeznania, że należy dzielić się tym darem duchowym ze wspólnotą wierzących i poszukujących Boga. Nie każdy może pisać ikonę, ale każdy, za łaską Ducha Św. może mieć łaskę odczytania ikony dla swojego życia. Jest to swoiste Lectio Divina świętego obrazu. Ikona, podobnie jak Słowo Boże, ma moc uzdrawiania. Zapraszamy więc do naszych domów na sesje. Jesteśmy też otwarte na zaproszenie grup, do których możemy przyjechać.

Poniżej można obejrzeć film z rekolekcji z pisaniem ikon, jakie miały miejsce w Krakowie w 2011 r.