Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapię indywidualną. Są to spotkania najczęściej cotygodniowe. Sesja trwa 50 minut. Długość terapii zależy od wielu czynników i dlatego jest różna u poszczególnych osób.

Organizujemy też terapię grupową, która trwa z reguły przez kilka miesięcy w formie trzygodzinnych spotkań raz w tygodniu. Terapia grupowa odbywa się w zamkniętej grupie (po zamknięciu naboru nie przyjmuje się nowych członków).

Grupową formą terapii są też treningi terapeutyczne, trwające 5-6 dni.

Organizujemy indywidualną i grupową pomoc dla osób z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików).

W pracy grupowej współpracujemy z innymi wykwalifikowanymi terapeutami.