Treningi psychologiczne

Treningi psychologiczne są zajęciami grupowymi, stanowiącymi często intensywne doświadczenie klientów w celach rozwojowych.
 

trening interpersonalny - intensywne doświadczenie grupowe, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Trening interpersonalny nie jest formą terapii grupowej, lecz służy rozwojowi. Czas trwania 40 – 50 godzin.

trening asertywności - wspomaga budowanie i rozwijanie postawy, w której osoba ma świadomość własnych praw i postępuje zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Asertywność ma związek z poczuciem własnej godności i z szacunkiem dla siebie i innych. Nauka zachowań obejmuje m.in. umiejętność odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań, prezentowania siebie w pozytywny sposób. Uczestnicy mają możliwość pracować nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi. Czas trwania 40 – 50 godzin.

trening intrapsychiczny (terapeutyczny) - krótkoterminowa intensywna psychoterapia, skoncentrowana na pogłębionym doświadczaniu kontaktu ze sobą i otoczeniem. Celem jest zwiększenie poczucia wewnętrznej spójności i samoakceptacji a w konsekwencji życie w większej zgodzie ze sobą oraz bardziej przejrzystych relacjach z ludźmi. Pomagać w tym ma samoobserwacja, informacje zwrotne od współuczestników oraz indywidualna praca na forum grupy. Czas trwania 40 -50 godzin.

trening asertywności symbolicznej - szczególny przykład treningu terapeutycznego, stworzony w warszawskim Ośrodku Intra. Służy on domknięciu pewnych bolesnych doświadczeń z przeszłości. Sytuacje, których nie rozwiązaliśmy kiedyś, tak, jakbyśmy chcieli, ludzie, którzy nas upokorzyli lub opuścili, słowa, które nie przeszły nam przez gardło - to tematy podejmowane na treningu po to, aby człowiek mógł wyjść na spotkanie nowym doświadczeniom. Grupa zalecana jest osobom, które przeszły trening asertywności.