Warsztaty, grupy

Warsztaty są od lat popularną formą pracy grupowej, coraz powszechniej wykorzystywaną w formacji zakonnej. Gabinet Duc in altum proponuje warsztaty psychologiczne, prowadzone przez licencjonowanych trenerów, przygotowanych profesjonalnie do prowadzenia tego typu zajęć. 

Istotą pracy warsztatowej jest dostarczanie wiedzy poprzez aktywność własną uczestników oraz dostarczanie określonych doświadczeń i wywoływanie przeżyć, mających na celu uświadamianie sobie określonych procesów, stanów i mechanizmów psychicznych.

Warsztaty trwają z reguły 14-20 godzin i prowadzone są w grupach nie przekraczających 15 osób.

Gabinet dysponuje szeroką ofertą autorskich warsztatów tematycznych, skierowanych zarówno do osób konsekrowanych, jak i świeckich. Proponowane warsztaty mogą być potraktowane jako cykl, lub też jako pojedyncze sesje. Jesteśmy gotowe przygotować warsztat pod temat zaproponowany przez grupę.

Prowadzimy również grupy wsparcia, terapeutyczne, coachingowe, rozwojowe i superwizyjne. Grupa może liczyć 7-15 osób, w zależności od jej charakteru.

Zapisy na wybrane zajęcia możliwe są tutaj.

Oto przykładowe tematy warsztatów (szczegółowe opisy wybranych warsztatów są w linkach na dole strony):