Oferta

Gabinet oferuje usługi związane z profesjonalną pomocą psychologiczną (psychoterapia, interwencja kryzysowa, poradnictwo) oraz psychoedukacją (warsztaty, treningi, coaching, wykłady). Służę szeroko rozumianą pomocą psychologiczną osobom, które doświadczają trudności i problemów życiowych. Nasza działalność skierowana jest także do ludzi zainteresowanych osobistym rozwojem, przeżywaniem życia w sposób bardziej świadomy i satysfakcjonujący.

W pracy z drugą osobą opieram się przede wszystkim na podstawowych wartościach podejścia humanistycznego w psychologii: autentycznym, akceptującym i empatycznym kontakcie, koncentracji na  potencjałach  klienta, pracy głównie ze świadomą częścią osoby.

Prowadzona przeze mnie psychoterapia ma charakter integratywny. Oprócz podejścia humanistyczno-egzystencjalnego korzystam z dorobku różnych szkół psychoterapii. Wynika to z przekonania, że człowiek jest całością, złożoną istotą, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe wzajemnie na siebie oddziałują.

Gabinet współpracuje z innymi terapeutami i trenerami, doświadczonymi kierownikami duchowymi, spowiednikami, a także ze specjalistami do spraw uzależnień oraz z lekarzem psychiatrą.