Grupa terapeutyczna (psychoterapia grupowa)

Otwieramy nabór do grupy psychoterapeutycznej, prowadzonej w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, humanistyczno-doświadczeniowym, egzystencjalnym, systemowym. Spotkania będą miały miejsce co dwa tygodnie w soboty, aby osoby dojeżdżające miały możliwość uczestnictwa.
Badania nad psychoterapią dowodzą że psychoterapia grupowa jest co najmniej tak skuteczna, jak psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się ujawniają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej i mogą być korygowane w grupie.

Grupa jest środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Uczestnicy mają warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budują z nimi relacje. Grupa terapeutyczna sprzyja pogłębianiu świadomości,   wzmacnianiu odpowiedzialności i zwiększaniu możliwości wyboru.

Psychoterapia grupowa zakłada uczenie się przez doświadczenie, któremu towarzyszy refleksja i informacje zwrotne od pozostałych uczestników i od terapeutów. Psychoterapeuci pomagają rozpoznać schematy reagowania i działania, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców reagowania i zachowania. Psychoterapia grupowa daje możliwość przetworzenia trudnych doświadczeń, nie będąc samym. Często element grupowy psychoterapii wzmacnia efekt terapeutyczny.

Grupa terapeutyczna umożliwia w bezpiecznych warunkach doświadczanie i dzięki temu zrozumienie powodów cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany.

Psychoterapia rozwija wolne od zniekształceń postrzeganie innych. Członkowie grupy, dzięki informacjom zwrotnym, autorefleksji i samoobserwacji, stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.

Dla kogo psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób, które:

 • doświadczają trudności w relacjach
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia;
 • odczuwają ciągłe napięcie i niepokój.

 

Jeśli któreś z tych obszarów dotyczą Ciebie i chcesz coś zmienić w swoim życiu, umów się na konsultację, która poprzedza zapis do grupy: beata.kobrzynska@gmail.com

 

Harmonogram spotkań

Spotkania odbywać się będą w stałej max. 10 osobowej grupie w cyklu co dwa tygodnie na 6 godzin. Spotkania będą miały miejsce w soboty w godzinach 10.00 - 17.00 (z godzinną przerwą na obiad). Ostatnie dwa spotkania (kwiecień, maj) odbędą się raz miesiącu na 8 godzin (10.00-19.00). Łącznie przewidujemy 82 godziny psychoterapii.

Terminy spotkań:

 • Listopad: 9, 23
 • Grudzień: 7, 21
 • Styczeń 2025: 4, 18
 • Luty: 1, 15
 • Marzec: 1, 15, 29
 • Kwiecień: 26
 • Maj: 24

Osoby biorące udział w grupie, decydują się na obecność i płatność za wszystkie spotkania. W przypadku nieobecności również płacimy za zajęcia.

 

Osoby prowadzące

 s. dr Władysława Barbara Krasiczyńska, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Intra), certyfikowany trener procesu grupowego (PTP, rekomendacja II stopnia)

Beata Poborska-Kobrzyńska, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Intra), certyfikowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (PTP, rekomendacja I stopnia), trener procesu grupowego w trakcie certyfikacji (PTP, rekomendacja II stopnia)

 

Koszty

Konsultacja 30 minut (online lub w gabinecie) przed przyjęciem do grupy: 100 zł.

Spotkanie 6 godzin: 380 zł

Spotkanie 8 godzin: 500 zł

Łączny koszt za całość:

 • 5180 zł (płatne w miesięcznych ratach przed zajęciami)
 • 4900 zł (płatne jednorazowo w całości)

Płatności za zajęcia będą możliwe po konsultacji kwalifikacyjnej.

W sprawie informacji proszę pisać na adres: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl