Program formacji ludzkiej dla Sióstr "Ku dojrzałości osobowej" 2024/25 (Wrocław)

Zapraszamy na 15. edycję programu rozwojowego dla kobiet konsekrowanych. Adresatkami zaproszenia są siostry (wieczyste, juniorystki, starsze, młodsze, przełożone, podwładne, pracujące w domu, w apostolstwie...), osoby z Instytutów świeckich i innych form życia konsekrowanego. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Jest to cykl spotkań z Bogiem, z samą sobą, z innymi. Tematy dotykają istotnych obszarów naszej ludzkiej egzystencji we wspólnotach, podejmowanych zadaniach, relacjach z Bogiem, z innymi, ze sobą.

Program ma pozytywną opinię Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Celem programu jest wspieranie uczestniczek w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym, w radzeniu sobie z trudnościami i kryzysami. Pośrednio program ma na celu profilaktykę kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

  • przeżywania rad ewangelicznych jako wymiaru tożsamości i stylu życia oraz sposobu dążenia do świętości i pełni ludzkiej dojrzałości
  • życia wspólnotowego (umiejętności społeczne, pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z  konstruktywną komunikacją interpersonalną, rozwiązywaniem konfliktów, szanowaniem granic swoich i innych ludzi)
  • poznania siebie (zwiększanie świadomości siebie, rozwój inteligencji emocjonalnej, znajomość swoich sposobów przeżywania i zachowania)
  • radzenia sobie z trudnościami (pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi, sposoby radzenia sobie ze stresem, strategie przeciwdziałania wypaleniu).

 

Zgłaszając się do programu, siostra decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach i odpłatność za cały kurs. Warsztaty będą miały miejsce we Wrocławiu.

Tutaj można poczytać świadectwa sióstr biorących udział w poprzednich edycjach.

Koszt uczestnictwa w 194 godzinach zajęć wynosi 5000 zł. Kwota ta może być płatna w ratach. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, wyżywienia, rekolekcji i dojazdu.

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy: zapisy

Wpłata zaliczki 500 zł na konto:

FUNDACJA DUC IN ALTUM

86253000082041108044590001

Tytułem: Program rozwojowy, imię i nazwisko

Inne informacje można uzyskać za pomocą e-maila: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

 

Harmonogram zjazdów

Zjazd Data Temat
1. 18-22.09.2024 Trening interpersonalny
2. 18-20.10.2024 Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”
3. 15-17.11.2024 Warsztat o poczuciu własnej wartości
4. 13-15.12.2024 Trening asertywności cz. 1
5. 24-26.01.2025 Trening asertywności cz. 2
6. 21-23.02.2025 Warsztat "Uczucia - bogactwo i wyzwanie"
7. 7-12.03.2025 Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"
8. 11-13.04.2025 Warsztat o radach ewangelicznych
9. 16-18.05.2025 Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu.
10. 13-15.06.2025 Warszatat o byciu w Obecności
11. Lipiec 2025 Rekolekcje Duc in altum