Program formacji ludzkiej "Ku dojrzałości osobowej"

"Ku dojrzałości osobowej" - program formacji ludzkiej doskonalący umiejętności społeczne i rozwój osobisty sióstr zakonnych, rekomendowany przez Konsultę Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zeńskich.

„żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi”

Ef 4,15

 

Celem programu jest wspieranie uczestniczek w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę w zakresie kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

 • umiejętności społecznych
 • pogłębienia wiedzy i umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej
 • zwiększania świadomości siebie, rozwoju inteligencji emocjonalnej
 • pomaga w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi
 • pogłębia doświadczenie egzystencjalne przeżywania rad ewangelicznych jako wymiaru tożsamości i stylu życia oraz sposobu dążenia do świętości i pełni ludzkiej dojrzałości.
   

Program jest przeznaczony dla osób konsekrowanych zainteresowanych rozwojem osobistym – lepszym rozumieniem siebie, poprawianiem swoich relacji z innymi, głębszym przeżywaniem relacji z Bogiem i realizacji swego powołania.

Jest również propozycją zwiększenia kompetencji inter- i intrapersonalnych dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom (np. lekarek, pielęgniarek, formatorek, pracowników socjalnych, pedagogów itp.), a także jest skierowany do przełożonych wspólnot zakonnych.

Organizacja programu. Program składa się z 210 godzin podzielonych na 9 sesji, odbywających się w odstępach miesięcznych. Zajęcia 40-godzinne trwają 5 dni. Zajęcia 16-18 -godzinne trwają 3 dni (od piątku do niedzieli). Dopełnieniem programu są sześciodniowe rekolekcje Duc in altum oparte na dynamice Lectio Divina.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową przez licencjonowanych trenerów i / lub superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w niewielkiej kilkunastoosobowej grupie.

Absolwentki otrzymują zaświadczenie o ukończeniu programu. Warunkiem ukończenia programu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Plan autorskiego programu  składa się z następujących zajęć:

 1. Trening interpersonalny
 2. Warsztat „Umiejętności interpersonalne”
 3. Warsztat „O dawaniu i przyjmowaniu, czyli o akceptacji i poczuciu własnej wartości”
 4. Trening asertywności cz.1
 5. Trening asertywności cz.2
 6. Trening intrapsychiczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"
 7. Warsztat „Uczucia w służbie Chrystusowi – bogactwo i wyzwanie. O inteligencji emocjonalnej”
 8. Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania zespołowi wypalenia
 9. Warsztat „Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo”