Warsztat dla Sióstr Felicjanek

W marcu 2012 r. w Krakowie w Domu Prowincjalnym Sióstr Felicjanek odbyły się warsztaty poświęcone radzie ewangelicznej czystości. Warsztaty przeznaczone były dla sióstr juniorystek.

Zajęcia prowadziła s. Władysława.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Felicjanek z Krakowa www.felicjanki.2be.pl