Warsztat dla Sióstr Salezjanek

Na przełomie listopada i grudnia 2013 r. w Częstochowie miał miejsce warsztat dla Sióstr Junioratek Salezjanek na temat ewangelicznej rady czystości.