Warsztat "Spotkanie z wewnętrznym dzieckiem"

Na co dzień o nim nie myślimy zbyt często. Nasze wewnętrzne dziecko - jakie jest: rozbrykane, zalęknione, ciekawe świata, niewidoczne, kreatywne, buntownicze? Wewnętrzna postać dziecka pozwoli nam głębiej siebie zrozumieć i zadbać o siebie. Może mieć to wpływ na nasz stosunek do siebie oraz na nasze relacje z innymi.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnik będzie miał możliwość bliżej poznać swoje wewnętrzne dziecko, jego świat percepcji i uczuć. Świadomość i kontakt ze swoją wrażliwą, emocjonalną, dziecięcą częścią może nam pomóc rozwiązywać różnego rodzaju aktualne trudności. Deficyty i zranienia, jakich doświadcza dziecko, ma wpływ na nasze emocje i zachowania (np. nierealistyczne oczekiwania wobec innych, a zwłaszcza znaczących osób), brutalne i wymagające traktowanie samego siebie (np. przez odrzucanie słabości, wrażliwości, nie respektowanie swoich potrzeb) czy ciągłe poszukiwanie zapełnienia nieokreślonej pustki (np. seksem, pracą, uzależniającymi relacjami lub innymi używkami). Poczucie bezpieczeństwa i opieki wyzwala w dziecku twórczą ciekawość, pomaga uruchamiać spontaniczność i kreatywność, niesie wiarę i ufność.

Warsztat może być szczególnie pomocny dla osób, które doznały jakiegoś rodzaju przemocy czy zaniedbania. Będziemy też starać się dostrzegać to, co było dobre i ważne. Przyjęcie swojej wrażliwej, dziecięcej części pozwala  na odnalezienie i integrację swojej siły, płynącej nie przez przemoc, ale przez wewnętrzną pełnię.