Warsztaty dla Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

W 2010 r. w Przemyślu miały miejsce warsztaty dla Sióstr juniorystek ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

W styczniu 2013 r. w Sosnowcu odbyły się warsztaty "Kryzys - szansa czy zagrożenie" dla profesek wieczystych.

W lutym i w marcu 2013 r. w Siemiatyczach odbyły się sesje formacyjne dla sióstr wieczystych profesek na temat przeżywania rad ewangelicznych.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Sióstr Karmelitanek.